Ut och njut i ky­lan

Tidningen Årsta / Enskede - - ÅRSTA / ENSKEDE -

Med snö och ky­la kom­mer mas­sa kul att gö­ra ut­om­hus. Ploc­ka fram pul­kan och le­ta upp när­mas­te bac­ke som är åk­bar. Vid kal­la­re än mi­nus fem gra­der kan det ock­så spo­las skrid­sko­i­sar på Band­ha­gens sko­las boll­plan och Bä­ver­da­lens boll­plan i Band­ha­gen, ut­ö­ver det finns konst­fru­sen is­ba­na på Gub­bäng­ens IP och Kärr­torps IP. Blir det rik­tigt kallt plo­gas även en ba­na upp på sjön Tre­kan­ten, Fla­ten, Ma­gelung­en och Drev­vi­ken. Kol­la islä­get på telsva­ra­ren 08-508 45 685.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.