Sorg

Tidningen Årsta / Enskede - - SÖDERORT -

En sorg­lig kväll i Fars­ta. En ung man, i typ sam­ma ål­der som mig, har bli­vit skju­ten på öp­pen ga­ta. Jag har va­rit här många gång­er under mi­na tre år som fo­to­graf på tid­ning­en, och träf­fat många fi­na per­so­ner. Det känns där­för ex­tra job­bigt när nå­got sånt här hän­der, i ett om­rå­de man lärt kän­na. Vi när­mar oss plat­sen där det hän­de. Det är tyd­ligt för det lig­ger jät­te­många blom­mor på mar­ken. Tän­da ljus for­mar hans namn i sto­ra ly­san­de bok­stä­ver.

Då ser jag den. En bit bort från blom­ha­vet lig­ger en en­sam bu­kett på as­fal­ten. Jag fylls av en tyngd. Det är så jäv­la sorg­ligt när unga män­ni­skor dör.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.