MER Här dum­par du din bar­ran­de gran

Tidningen Årsta / Enskede - - SIDAN 1 -

I sta­den finns det fle­ra upp­sam­lings­plat­ser där man kan läg­ga sin jul­gran.

För de som har yn­nes­ten att ha till­gång till ett grovsop­rum är det ba­ra att slänga gra­nen där när ju­len ska ut ur hu­set. Men Stock­holm Vat­ten och Av­fall upp­rät­tar även sär­skil­da in­sam­lings­plat­ser. I ÅrstaEnske­de-Van­tör kan du gö­ra dig av med gra­nen på Vät­ter­s­vä­gen, Pastell­vä­gen 1, Ös­ter­ber­ga­bac­kar­na, Ås­gär­de­vä­gen, Odel­bergs­vä­gen, Gö­ta­fors­vä­gen. Fjä­dern, Ols­ham­mars­ga­tan/Gök­holms­bac­ken, Öst­ber­ga åter­vin­nings­cen­tral och Bandäng­en.

In­sam­ling­en på­går mel­lan 25 de­cem­ber 2018 och 31 ja­nu­a­ri 2019. På åter­vin­nings­cen­tra­ler­na kan du läm­na din jul­gran även ef­ter 31 ja­nu­a­ri.

Med an­dan i hal­sen hann jag med 744:an från Hög­da­len till Rågs­ved. Tänk att en lo­kal­buss be­ty­der så myc­ket, som vi käm­pat för den.

twitt­rar om vik­ti­ga sa­ker

i Sö­derortsvar­da­gen.

KAS­TAS UT?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.