Barn­klä­des­by­tet fi­rar 40 år

Tidningen Farsta / Sköndal - - Farsta / Sköndal -

I år fi­rar barn­klä­des­by­tet i Gub­bäng­en 40 år och det fi­ras såklart med just en kläd­by­tar­dag. Lör­dag den 21 april mel­lan kloc­kan 10-13 kan du fyn­da klä­der till bar­nen i stor­le­kar från 50 upp till 170 i Gub­bängs­sko­lans mat­sal.

På plats finns det allt från skor, sport­ut­rust­ning och cyklar till lek­sa­ker, spel och böc­ker. På kläd­by­tar­da­gen finns även ett mind­re ut­bud av dam och herr­plagg samt gra­vid­klä­der.

När shop­pingsu­get lagt sig finns det kaf­fe, korv, mac­kor och hem­bak­ta bul­lar i café­et.

Al­la tar swish.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.