Kas­ta ett öga på hur Fars­ta såg ut förr

Tidningen Farsta / Sköndal - - Farsta/sköndal -

Hur såg Fars­ta ut förr och vad gjor­de de unga? Den 4 april kloc­kan 18:00-19:30 bju­der Fars­ta hem­bygds­för­e­ning i sam­ar­be­te med Stu­di­e­för­bun­det Vux­en­sko­lan in all­män­he­ten till en kväll där du kan tit­ta bil­der och lä­ra dig mer om hur Fars­ta var förr.

Bil­der som kom­mer att vi­sas är från bland an­nat: ung­doms­går­den, Farstaid­rot­ten, bu­ti­ker och fik. Fo­to­gra­fen Per Björn kom­mer även vi­sa bil­der och säl­ja sin nya bok ”Var finns al­la po­lar­na?”.

Plats: Te­a­tern på Fan­fa­ren. Kost­nad: Fri en­tré.

FO­TO: BERG­GREN

UNG­DOMS­GÅRD DÅ. Den 4 april kan du se gam­la bil­der på Fars­ta, som den här på Fars­ta Ung­doms­gård från 1962.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.