Igen­kän­ningstop­pen

Tidningen Farsta / Sköndal - - Stockholm -

1. Da­ni­el Helldén (MP) tra­fik­bor­gar­råd Stock­holms stad.

2. Karin Wann­gård (S) fi­nans­bor­gar­råd Stock­holms stad.

3. Iré­ne Sve­no­ni­us (M) fi­nans­lands­tings­råd.

4. Kristof­fer Tam­sons (M) tra­fiklands­tings­råd.

5. An­na Kö­nig Jerl­myr (M) op­po­si­tions­bor­gar­råd Stock­holms stad.

6. Lot­ta Edholm (L) op­po­si­tions­bor­gar­råd Stock­holms stad.

7. Ol­le Bu­rell (S) skol­bor­gar­råd Stock­holms stad.

8. Jan Va­le­skog (S), stads­bygg­nads­bor­gar­råd Stock­holms stad.

9. Jo­a­kim Lars­son (M) op­po­si­tions­bor­gar­råd Stock­holms stad.

10. An­na Star­brink (L) häl­so- och sjuk­vårds­lands­tings­råd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.