Mind­re salt – fler to­a­let­ter!

Tidningen Farsta / Sköndal - - Tyck Om! - Pub­li­ce­rad för­ra vec­kan. Mor­mor

En­ligt Da­ni­el Helldén ser det myc­ket lo­van­de ut med sopsalt­ning, men var finns mil­jö­a­spek­ten?

Li­ka­dant med ”konst­gräs” = plats­gräs där barn ska le­ka. Rakt ner i dag­vat­ten­brun­nar­na rin­ner allt­så salt och platspar­tik­lar i oö­ver­skåd­lig mängd.

Jag sä­ger bätt­re upp Stock­holm! och fram ock­så för dricks­fon­tä­ner och fler to­a­let­ter runt om i stan – det har man råd med i öv­ri­ga (hu­vud­stä­der) i Eu­ro­pa så var­för in­te här?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.