Re­se­när! Du vet väl att du kan läg­ga på mer peng­ar, in­klu­si­ve må­nads­kort i vil­ken spärr som helst?

Tidningen Farsta / Sköndal - - Tyck Om! -

Be­rit resande sva­rar ”Re­se­när” i för­ra num­ret. An­gå­en­de att Sl-cen­ter stäng­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.