Mil­jökrav gör det svårt för Food­trucks

Tidningen Farsta / Sköndal - - Tyck Om! - Ano­nym food­truck­ä­ga­re

TOP­PEN DA­NI­EL HELLDÉN! Nu blev det tyd­li­gen upp­skju­tet till 2022 då vi food­trucks och and­ra små­fö­re­ta­ga­re är tvung­na att läm­na Stock­holms ga­tor pga att det in­te finns en chans att kla­ra in­ve­ste­ring­en att bör­ja om från bör­jan och kö­pa nya truc­kar som kla­rar mil­jökra­ven.

Rik­tigt oge­nom­tänkt mil­jö­po­li­tik då vi så gott som all­tid står stil­la.

Stac­kars al­la små­fö­re­tag och pri­vat­per­so­ner som bli­vit lu­ra­de att kö­pa nya die­sel­bi­lar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.