Kan du Heim­li­ch-ma­nö­vern?

Tidningen Farsta / Sköndal - - Söderort -

FRÅ­GAN

Mar­ti­na Ek­ström, 46, job­bar med mark­nads­fö­ring, Älv­sjö: – Man hål­ler om per­so­nen bak­i­från och tryc­ker till un­der brös­tet. Ett li­tet barn läg­ger man på mage på knä­et. Men jag har ald­rig be­hövt gö­ra det. Pet­ter Karls­son, 35, lä­ka­re, Te­le­fon­plan: – Man...

Fred­rik Holm­berg, 48, kom­mu­ni­ka­tör, Enske­de: – Ja, men jag har ald­rig ut­fört den tack och lov. Jag lär­de mig i lum­pen! To­ve Hel­godt, 24, stu­de­rar, Skan­stull: – Nej, vad är det? en maträtt? El­ler ja­ha, jag vet hur man gör men in­te vad det he­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.