Många frå­gor på te­a­ter­sce­nen

Tidningen Farsta / Sköndal - - Söderort - TE­A­TER.

Fö­re­ställ­ning­en Ice Age: Hel­la cold in Gub­bäng­en atm vi­sas på Te­a­ter:mo­ment fram till 1 maj. Den be­skrivs som ”en isan­de helaf­tons­ba­lett med fil­mis­ka in­slag” och ut­spe­lar sig år 2029. Hand­ling­en kret­sar kring regn­bågs­fa­mil­jen Jens, Lud­de och Lou­i­se och de­ras barn och frå­gor som upp­står är vem har barn med vem? Vem är ihop med vem? Vem har rätt att upp­fost­ra vems barn? I det lä­get be­stäm­mer de sig för att åka iväg på en po­lar­ex­pe­di­tion. Spel­ti­den är sön­da­gar kloc­kan 16, mer in­fo på mo­ment.org.se

FO­TO: LANNA OLS­SON

Från fö­re­ställ­ning­en Ice Age: Hel­la cold in Gub­bäng­en atm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.