Trap­por och gång­vä­gar rustas

Tidningen Farsta / Sköndal - - Söderort -

Sju of­fent­li­ga trap­por i Tall­kro­gen, Gub­bäng­en, Skön­dal, Fars­ta och Fa­ger­sjö fö­reslås re­no­ve­ras för to­talt en mil­jon kro­nor. Trap­por­na lig­ger vid Ling­vä­gen/ Tall­kro­gens BP, Herr­hags­vä­gen/bords­vä­gen, Skönsta­viks Al­lé mot Drev­vi­ken, Fär­ne­bo­ga­tan, Rott­neros­bac­ken, vid Fars­ta gym­na­si­um och Havsörns­vä­gen. Ut­ö­ver det vill för­valt­ning­en rus­ta upp park­vä­gar i Fars­ta, Hö­ka­räng­en, Lars­bo­da och Skön­dal till en kost­nad av to­talt 1,95 mil­jo­ner kro­nor. Ären­det ska upp i Fars­ta stads­dels­nämnd näs­ta vec­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.