Man ned­sla­gen i Gub­bäng­en

Tidningen Farsta / Sköndal - - Söderort -

GUB­BÄNG­EN

Tun­nel­ba­nesta­tion Lör­dag den 31 mars Kloc­kan 16.04 En man blev ned­sla­gen på en av platt­for­mar­na i Gub­bäng­ens Tun­nel­ba­na. Am­bu­lans kom till plat­sen och man­nen för­des till sjuk­hus med am­bu­lans med okän­da ska­dor. När po­li­sen an­län­de till Gub­bäng­en ha­de gär­nings­man­nen av­vi­kit från plat­sen.

GUB­BÄNG­EN

Bords­vä­gen Sön­dag den 1 april Kloc­kan 08.19 Brand i fler­fa­miljs­hus. En per­son som fanns i lä­gen­he­ten är förd till sjuk­hus med okän­da ska­dor. Bran­den av­rap­por­te­ras som all­män­far­lig vårds­lös­het och en tek­nisk un­der­sök­ning kom­mer att gö­ras.

FARS­TA

Sti­eg Tren­ters torg Tis­dag den 3 april Kloc­kan 20.00 An­mä­la­ren har på­träf­fat en man som bär kniv i bil­jett­hal­len och ord­nings­vak­ter skic­ka­des till plat­sen. När man­nen om­hän­der­togs gjor­de han mot­stånd ge­nom att dra med ar­mar­na och kränga med krop­pen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.