HB­TQ+ häng med fäl­tar­na

Tidningen Farsta / Sköndal - - Stockholm -

Är du mel­lan 11 och 18 år och iden­ti¿HUDU GLJ VRP PRPR EL WUDQV KRPR qu­e­er, pan, ace el­ler nå­got an­nat in­om HB­TQ+ så är du väl­kom­men till vårt häng. Hos oss får du i en trygg mil­jö träf­fa per­so­ner med lik­nan­de er­fa­ren­he­ter, syn­sätt och tan­kar som du själv har. Vi äter mel­lis, pra­tar, um­gås, pyss­lar, spe­lar el­ler gör nå­got an­nat. Vi träf­fas på ons­da­gar kl 15-18, Hä­ger­vä­gen 33 i Tall­kro­gen.

Kon­tak­ta Mar­tin: 076-12 19 726 el­ler KIK/SNAP: Falt­mar­tin

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.