Gra­tis råd­giv­ning för äld­re

Tidningen Farsta / Sköndal - - Stockholm -

Du som är se­ni­or och bor i Fars­ta har möj­lig­het till kost­nads­fri råd­giving om syn- och hör­sel­hjälp­me­del.

Anet­te Lind­holm, syn- och hör­se­l­in­struk­tör, be­sö­ker Tu­ben mån­da­gar­na 7 maj och 4 ju­ni, kl 13-15. Väl­kom­men till Tu­ben, Munk­fors­plan 45, Fars­ta cent­rum.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.