För­fattar­träff på bib­li­o­te­ket

Tidningen Farsta / Sköndal - - Stockholm -

Kjell Jo­hans­son ta­lar om sin bok "Fa­mil­jen" på Gub­bängs­bib­li­o­te­ket 5 april, kl 15. Laween Muhta­di be­rät­tar om sin bok "Den dag jag blir fri" om Ka­ta­ri­na Tai­kon, Skön­dals bib­li­o­tek 16 april kl 19.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.