Kul­tur­natt Stock­holm 21 april

Tidningen Farsta / Sköndal - - Stockholm -

Kul­tur­natt Stock­holm är kväl­len du upp­täc­ker det du in­te viss­te fanns el­ler det du all­tid drömt om att pro­va och Stock­holms kul­tur­liv är redo för att mö­ta dig med GHW ELVWD DY DOOW VRP ¿QQV NUHW UXQW RFK spe­ci­al­skräd­da­de pro­gram ba­ra för den­na natt. Kul­turin­sti­tu­tio­ner, gal­le­ri­er, teat­rar, mu­se­er, stu­di­os, spel­hal­lar, bib­li­o­tek och myc­ket mer hål­ler öp­pet med mel­lan NORFNDQ ± $OOW PHG IUL HQWUP

Läs mer på kul­tur­natt­stock­holm.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.