Gift er un­der Eu­ro­pri­de i Stads­huspar­ken!

Tidningen Farsta / Sköndal - - Stockholm -

)|U DWW ¿UD NLUOHNHQ RFK DOODV OLND YLUGH ge­nom­förs vigs­lar i Stads­huspar­ken freGDJ DXJXVWL PHOODQ NORFNDQ RFK

8QGHU K|JWLGOLJD IRUPHU RFK PHG Rid­dar­fjär­den som fond vigs pa­ren av EODQG DQGUD VWDGHQV ¿QDQVERUJDUUNG

Läs mer på stock­holm.se/vigs­lar­pri­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.