Bli en var­dags­hjäl­te!

Tidningen Farsta / Sköndal - - Stockholm -

Har du kun­ska­per i eko­no­mi och ju­ri­dik och är kun­nig i hur det svens­ka sam­häl­let fun­ge­rar? Är du ord­ning­sam och vill hjäl­pa en med­män­ni­ska? Då bor­de du bli god man! Läs mer på stock­holm.se/ god­man.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.