Möt vå­ren i na­tur nä­ra dig

Tidningen Farsta / Sköndal - - Stockholm -

, 6WRFNKROP ¿QQV WLR QDWXUUHVHUYDW RFK HWW kul­tur­re­ser­vat som är fria att upp­le­va för al­la året om. Du kom­mer en­kelt till na­turUHVHUYDW PHG NROOHNWLYWUD¿N 3URPHQHUD längs märk­ta le­der, padd­la i stil­la vat­ten­GUDJ NOLWWUD EODQG JURWWRU ¿VND RFK VSDQD ef­ter fåg­lar. Ta med pick­nick­korg och möt vå­ren i na­tu­ren.

stock­holm.se/na­tur­re­ser­vat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.