Här öpp­nar

Tidningen Farsta / Sköndal - - Stockholm -

På 47 me­ters höjd vid Brun­ke­bergstorg kom­mer 1 200 kvadrat­me­ter tak­ter­rass bre­da ut sig med ut­sikt över Stock­holms ci­ty och Salt­sjön. Me­ning­en är att ska­pa en in­ter­na­tio­nell käns­la i form av en park med ak­ti­vi­te­ter för al­la.

Ter­ras­sen kal­las för Stock­holm un­der stjär­nor­na, för­kor­tat SUS, och vill ef­ter­lik­na ett park­häng fast på ta­ket. Det är AMF Fas­tig­he­ter och Pet­ter Stor­da­lens ho­tell At Six som

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.