Hur lät stock­holms­kan på Strind­bergs tid?

Tidningen Farsta / Sköndal - - Söderort -

Drott­ning­ga­tan 85 www.strind­bergs­mu­se­et.se 6ISNINGAR KL Cir­kus­fö­re­ställ­ning för den yng­re publi­ken. Sönd t o m 22 apr kl 13 & 15. Från 2 år 30 kr, vux­en 50 kr + Skan­se­nen­tré Cir­kus­sko­la för barn Gå på li­na‚ jong­le­ra med bol­lar och klätt­ra i tyg, lörd t o m 21 apr, drop in kl 11–16. Påsklovs­ak­ti­vi­te­ter Påsk­pys­sel, tra­di­tio­ner i hus och går­dar t o m 8 apr. Skrid­sko­åk­ning Sista chan­sen i hel­gen kl 10–16! Skrid­skor finns att hy­ra, hjälm in­går. Säl­mat­ning Var­je dag kl 14.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.