Parkle­ken Stac­ken ord­nar lop­pis

Tidningen Farsta / Sköndal - - Farsta/Sköndal - MARKNADSPLATS.

På sön­dag 22 april 11-15 är det årets sto­ra barn­lop­pis i parkle­ken Stac­ken i Orm­kärr, Hag­sät­ra. Där kom­mer fin­nas allt som har med barn att gö­ra, från be­bis till ton­å­ring: Lek­sa­ker, sport­ut­rust­ning, klä­der och an­nat. Vill du säl­ja nå­got själv? Skic­ka ett mejl till kon­takt@stac­ken­par­ken.se. Sa­ker­na mås­te va­ra i bra skick. Osål­da sa­ker som du in­te vill ha till­ba­ka skänks till väl­gö­ren­het, bland an­nat se­cond­hand­bu­ti­ken And­ra var­vet i Hög­da­len. Lop­pi­sen ar­ran­ge­ras av för­e­ning­en Parkle­ken Stac­ken.

ARKIVFOTO: LINDA GREN

Bil­den är från en grill­kväll vid parkle­ken Stac­ken i Hag­sät­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.