Tes­ta fot­boll med Skön­dals IK

Tidningen Farsta / Sköndal - - Farsta/Sköndal -

Skön­dals IK drog igång sin boll­sko­la ut­om­hus för barn föd­da 2012 och 2013 i tis­dags. Var­je tis­dag 17-19 på San­dåk­ra BP, de yngs­ta trä­nar förs­ta tim­men, de äld­re den and­ra tim­men. Fot­boll­söv­ning­ar blan­das med lek och li­te match­spel. Trä­ning­ar­na leds av för­e­ning­ens ung­doms­le­da­re, ing­en för­an­mä­lan krävs, ba­ra att gå dit. På sam­ma boll­plan hålls öpp­na trä­ning­ar för tje­jer föd­da 08/09, på mån­da­gar 18-19 och ons­da­gar 17-18.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.