Fick­tjuv slog till mot so­van­de tubre­se­när

Tidningen Farsta / Sköndal - - Söderort -

FARS­TA Fars­ta torg Lör­dag den 7 april Kloc­kan 03:00

Stöld. Mål­sä­gan­de som­na­de på tun­nel­ba­nan och vak­na­de av att en okänd per­son stal hans te­le­fon ur byx­fic­kan och sprang av tå­get. Gär­nings­man­nen sprang av tun­nel­ba­nan och mål­sä­gan­de följ­de ef­ter och fick tag på gär­nings­man­nen, som slog sig fri och för­svann från plat­sen.

FARS­TA Ny­krop­par­ga­tan Mån­dag den 9 april Kloc­kan 16:50

Inbrott. Mål­sä­gan­de gick in i sin port och möt­te tre stres­sa­de per­so­ner som sprang ner för trap­pen. När hen kom till sin bo­stad var dör­ren upp­bru­ten och det var en stor ore­da i lä­gen­he­ten. FARS­TA Farstaängs­vä­gen Sön­da­gen den 8 april

Ska­de­gö­rel­se. Okänd per­son tän­de eld i fö­rar­sä­tet på en per­son­bil som stod par­ke­rad på Fars­ta IP.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.