Det är för dyrt att åka kom­mu­nalt!

Tidningen Farsta / Sköndal - - Tyck Om! -

Var­för!? Var­för ska det va­ra så dyrt att åka kom­mu­nalt? Barn och vux­na ska kun­na åka till jobb och sko­la ut­an att be­hö­va läg­ga ner så myc­ket peng­ar på att ta sig fram och till­ba­ka.

In­te und­ra på att folk plan­kar nu för ti­den. För myc­ket peng­ar går åt av att kun­na ta sig fram. Vi tyc­ker det är onö­digt att det ska kos­ta så myc­ket.

He­la lö­nen och vec­ko­peng­en för­svin­ner ju näs­tan. Man kan ju kö­pa må­nads­kort men det är fort­fa­ran­de väl­digt dyrt. Vi tyc­ker SL bor­de sän­ka pri­ser­na för att då kom­mer fle­ra åka kom­mu­nalt och väl­ja bort bi­len vil­ket är bätt­re för mil­jön.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.