För­orts­sko­lor

Tidningen Farsta / Sköndal - - Farsta/sköndal - MÖSSA PÅ.

”BISTERT”. Per­nil­la Eri­cols, rek­tor.

FO­TO: LIN­DA GREN

Dil­vin Zak­ho­li, Me­lis­sa Mon­te­rio De Ma­ce­do och La­na Kur­da ska snart springa ut ge­nom por­tar­na på Kärr­torps gym­na­si­um, släng­an­des si­na vi­ta mös­sor i luf­ten. Ty­värr är det allt fär­re som vill gö­ra det; för­orts­sko­lan ra­sar i po­pu­la­ri­tet. Tje­jer­na tyc­ker det är trå­kigt: ”In­nersta­den har ing­et som är bätt­re än här”, sä­ger de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.