Fixa gra­tis bin­dor i Fars­ta!

Tidningen Farsta / Sköndal - - Tyck Om! - KN GRA­TIS.

Var­för mås­te kvin­nor be­ta­la för si­na tam­pong­er, bin­dor, menskop­par med me­ra? Jag tyc­ker att al­la förs­ta hjäl­pensta­tio­ner bå­de ha bin­dor och tam­pong­er. Jag tyc­ker att al­la of­fent­li­ga plat­ser som café­er, re­stau­rang­er och of­fent­li­ga to­a­let­ter bör ha tam­pong­er och bin­dor. Jag tyc­ker att kvin­nor bör få kän­na sig tryg­ga att få mens när som helst, spe­ci­ellt of­fent­ligt, då det bor­de fin­nas tam­pong­er och bin­dor till­gäng­li­ga gra­tis.

För män, som jag själv, för­står in­te hur det är att ha mens och he­la ti­den be­hö­va tän­ka på att ta med sig mens­skydd. Jag tyc­ker ock­så att sam­häl­let och vi män ska lyf­ta upp det här äm­net mer så vi till­sam­mans kan på­ver­ka.

För var­för är det ba­ra kvin­nor som ska be­hö­va kri­ga med men­sen?

Of­fent­li­ga to­a­let­ter bör till­han­da­hål­la gra­tis mens­skydd tyc­ker in­sän­dar­skri­ben­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.