Här­lig helg un­der bar him­mel

Hög­tryc­ket ver­kar va­ra här för att stan­na. Vi fi­rar med att tip­sa om fem här­li­ga ut­om­hus­nö­jen i vec­kan som kom­mer.

Tidningen Farsta / Sköndal - - Sidan 1 -

TA EN DAGS­TUR TILL GRÖNSKAN

De grö­na oa­ser­na Ro­sen­dal och Ber­gi­ans­ka har du re­dan koll på, men har du va­rit på Ro­sen­hill? Ta en dags­tur till den my­si­ga träd­går­den och kafé­et på Ekerö, lägg dig i en häng­mat­ta och låt­sas att du har se­mes­ter. Får du lust kan du till och med stan­na över nat­ten i en av de två stugorna.

Var: Nyc­kel­by­vä­gen 22, Ekerö.

När: Tisdag–söndag 11–17.

KLIV IN I ASTRID LIND­GRENS VÄRLD

Hel­gen den 19-20 maj kan al­la barn­fa­mil­jer be­ge sig till Skan­sen där Astrid Lind­grens värld gör ett gäst­spel. Här kan al­la barn sjunga med i allsång, se Pip­pi­te­a­ter och hänga med Emil i Lön­ne­ber­ga på auk­tion med me­ra.

Var: Skan­sen. För de­tal­je­rat pro­gram gå in på skan­sen.se.

När: 19–20 maj.

GÅ PÅ LYX­IG AW VID VATT­NET

Den 18 maj öpp­nar Sprit­mu­seums nya bryg­ga i Wa­sa­ham­nen. Här är fo­kus på svensk­pro­du­ce­ra­de dryc­ker och du kan kä­ka lunch, fi­ka, ta en AW och blic­ka ut mot vatt­net och Skepp­s­hol­men.

Var: Djur­gårds­vä­gen 38–40

När: Öpp­nar 18 maj.

SE EN ÅTERFÖRENING I SOMMARKVÄLLEN

Pop­sic­le star­ta­de 90-ta­lets sto­ra in­die­pop­våg i Sve­ri­ge och de­ras de­bu­tal­bum ”Lac­quer” kam­ma­de hem en Gram­mis i ka­te­go­rin Årets Rock. Ban­det splitt­ra­des 1999 och gjor­de en sista av­skeds­spel­ning 2005. Nu, 25 år ef­ter de­ras de­but och 13 år ef­ter av­skeds­spel­ning­en åter­före­nas Pop­sic­le till al­la gam­la in­di­e­rä­vars sto­ra gläd­je.

Var: Grö­na Lunds Sto­ra Scen.

När: 18 maj 20.00.

GLID FRAM ÖVER VAT­TEN­Y­TAN

Nu bör­jar ka­ja­kut­hy­rar­na öpp­na för sä­song­en! Hyr i ett par tim­mar el­ler en hel dag och njut av fri­hets­käns­lan i att gli­da runt på vatt­net och se sta­den från ett nytt per­spek­tiv.

Var: Finns på fle­ra stäl­len i Stock­holm, till ex­em­pel: Lång­hol­men ka­jak – Al­sta­viks­vä­gen 3. Rå­lis ka­jak – Smedsudds­vä­gen 23. Brunns­vi­kens ka­not­klubb – Fre­sca­ti hag­väg 5. Sös­ta­den Ka­jak – Ham­mar­by Fa­briks­väg.

När: Va­ri­e­ran­de öp­pet­ti­der, hör av dig till din när­mas­te ut­hy­ra­re.

FOTO: HELÉN PE

HÄNG VID VAT­TEN. Sprit­mu­seums nya bryg­ga är ba­ra en av al­la här­li­ga vat­ten­nä­ra plat­ser i stan.

ÅTER­KOMST. Pop­sic­le är till­ba­ka på sce­nen.

GRÖNSKA. Möt vå­ren på Ekerö.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.