Häng med ut i skär­går­den

Tidningen Farsta / Sköndal - - Farsta / Sköndal - UT­FLYKT.

Du som vår­dar en an­hö­rig och bor i Skarpnäcks, Fars­ta el­ler Enske­de-års­ta-van­törs stads­del är väl­kom­men att föl­ja med till Nåt­tarö 29 maj. Själv el­ler ihop med din när­stå­en­de. Buss av­går från Rågs­ved, Ham­mar­by­höj­den och Fars­ta, där­ef­ter är det båt från Nynäs­hamn. Väl fram­me på ön pro­me­ne­rar man till ett mat­stäl­le där det ser­ve­ras lunch. Bå­ten till­ba­ka av­går kloc­kan 15. An­mäl se­nast 15 maj till bir­git­ta.liv­gar­dan­ders­son@stock­holm.se, 08-508 18 244. Kost­nad 150 kro­nor per per­son in­klu­si­ve re­sa, mat och fi­ka.

Följ med på en dags­tur till Nåt­tarö.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.