Det här gäl­ler

Tidningen Farsta / Sköndal - - Söderort -

Grund­re­geln i sta­den är att hun­dar ska hål­las kopp­la­de. I om­rå­den som är mar­ke­ra­de som hund­rast­plats får man ha hun­den lös om den kom­mer när du kal­lar på den och in­te or­sa­kar obe­hag för and­ra. Om det finns vil­da djur (här in­går Maj­ro­sko­gen) gäl­ler sär­skild till­syn av hun­den un­der ti­den 1 mars-20 au­gusti. Då ska ”…hun­dar hål­las un­der så­dan till­syn att de hind­ras från att springa lö­sa i mar­ker där det finns vilt” en­ligt la­gen om till­syn över hun­dar och kat­ter. Hundä­ga­ren är all­tid an­sva­rig för den ska­da som hun­den vål­lar.”

Gå in på www.stock­holm.se/hund­rast­plat­ser för mer in­fo.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.