Det finns plat­ser kvar till Sportscamp 2018

Tidningen Farsta / Sköndal - - Hallå Stockholmare -

Du som är född 2006-2010 är väl­kom­men till Sportscamp den 6-10 au­gusti el­ler 13-17 au­gusti. Du får väl­ja en hu­vud­id­rott: fot­boll, hand­boll, innebandy, tai­do, ori­en­te­ring, sim­ning, dans, bordtennis, fri­id­rott el­ler bas­ket. Du blir ock­så till­de­lad fem pro­va-på-spor­ter.

Vi har ak­ti­vi­te­ter måndag-fredag, kloc­kan 09.00-15.30 oav­sett vil­ken idrott el­ler vec­ka du väl­jer. An­mä­lan gör du på stock­holm.se/farstasportscamp

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.