Som­marut­flykt till Nåt­tarö

Tidningen Farsta / Sköndal - - Hallå Stockholmare -

Du som hjäl­per, stöd­jer el­ler vår­dar en när­stå­en­de är väl­kom­men att åka själv som an­hö­rig el­ler till­sam­mans med din när­stå­en­de.

Vi åker buss till Nynäs­hamn för båtre­sa till Nåt­tarö. Båtre­san tar 30 mi­nu­ter. Väl fram­me pro­me­ne­rar vi till Kro­gen. Om du har be­hov av trans­port så ord­nar vi det.

I kost­na­den 150 kr/per­son, in­går buss- och båtre­sa tur och re­tur, för- och ef­ter­mid­dag­s­kaf­fe med hem­ba­kat samt lunch.

An­mäl dig se­nast den 15 maj till an­hö­rig­kon­su­lent Bir­git­ta Liv­gård An­ders­son, 08-508 18 224 el­ler bir­git­ta.liv­gar­dan­ders­son@stock­holm.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.