Vå­ga knac­ka på!

Tidningen Farsta / Sköndal - - Hallå Stockholmare -

Vå­ga age­ra om du är oro­lig för att nå­gon ut­sätts för våld i en nä­ra re­la­tion el­ler för he­ders­re­la­te­rat våld och för­tryck. Du kan gö­ra skill­nad!

Här hit­tar du mer in­for­ma­tion och kon­takt­upp­gif­ter för råd och stöd: stock­holm.se/fri­fran­vald.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.