Ba­ra fu­la hus i Stock­holm

Tidningen Farsta / Sköndal - - Tyck Om! - Lä­sa­re

Ser i tid­ning­en om­röst­ning­en där tio hus kan­di­de­rar till att bli val­da till Stock­holms snyg­gas­te hus och und­rar om det är ett sent april­skämt. Samt­li­ga kan­di­da­ter för tan­kar­na till gråa be­tong­get­ton i för­or­ten.

Finns det verk­li­gen inga fi­na kan­di­da­ter? Hur svårt kan det va­ra att byg­ga vack­ra hus som ger en po­si­tiv käns­la? Skärp­ning ar­ki­tek­ter, om des­sa tio kan­di­da­ter är de bäs­ta Stock­holm kan rös­ta om 2018!

Hur svårt kan det va­ra att byg­ga vack­ra hus som ger en po­si­tiv käns­la?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.