18 ju­ni

Tidningen Farsta / Sköndal - - Söderort -

Lars Lerins ut­ställ­ning. Vi stan­nar på mu­se­et till kl. 13.00 då bus­sen tar oss till Café Krut­hu­set på Hun­dud­den längst ute på Djur­går­den. Vi äter egen mat­säck el­ler kö­per kaf­fe och smör­gås på plats. Sto­lar och bord samt klip­por och bryg­ga finns att sit­ta på. Han­di­kapp­vän­ligt. Gra­tis in­trä­de. Arr. Ma­rie-an­ne och Leif

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.