Så är som­mar­job­ben för­de­la­de in­om Stock­holms stad

Tidningen Farsta / Sköndal - - Stockholm -

An­stäl­lan­de för­valt­ning – nu­lä­ges­be­skriv­ning av an­tal plat­ser: X Brom­ma: 280. X Enske­de/års­ta/ Van­tör: 1 300. X Fars­ta: 480. X Hä­gersten/lil­je­hol­men: 300. X Häs­sel­by/väl­ling­by: 850. X Kungs­hol­men: 300. X Norr­malm: 150. X Ös­ter­malm: 236. X Rin­ke­by/kis­ta: 1 300. X Skarpnäck: 380. X Skär­hol­men: 600. X Spånga/tens­ta: 1 100. X Sö­der­malm: 1 000. X Älv­sjö: 60. X Kyr­ko­gårds­för­valt­ning­en: 116. X Tra­fik­kon­to­ret: 400. X Ut­bild­nings­för­valt­ning­en: 74. Sum­ma: 8 926 KÄL­LA: STOCK­HOLMS STAD

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.