Jobb­tips

Tidningen Farsta / Sköndal - - Stockholm -

Här är någ­ra tips på stäl­len att sö­ka som­mar­jobb på:

fsvensk Di­rekt­re­klam. Är du 13 år, el­ler äld­re kan du sö­ka jobb här.

FICA. På icagrup­pen.se kan du hit­ta jobb hos Ica­bu­ti­ker.

fcoop. Krav är att du är 16 år och har gått ut grund­sko­lan.

fa­dec­co. Ibland finns jobb för 16-åring­ar hos Adec­co.

fmax. De fles­ta jobb hos Max är för de som har fyllt 18, men det finns även jobb för 16-åring­ar.

fmc­do­nald´s. Du mås­te ha fyllt 16 år och ha slut­fört grund­sko­lan.

fbur­ger King. Du kan sö­ka jobb hr om du är minst 16 år. fman­po­wer. Som­ma­roch ex­tra­jobb för dig som är stu­dent.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.