I Hö­ka­räng­en finns mas­sor av fi­na hus!

Tidningen Farsta / Sköndal - - Tyck Om! - Lä­sa­re

Hö­ka­räng­en är ett bra ex­em­pel på hur man fick hu­sen att se bra ut, finns in­te ett hus som är likt det and­ra, färg­gla­da, oli­ka föns­ter, dör­rar, fa­sa­der, med me­ra. Kan gå i tim­mar och ba­ra kol­la in hu­sen, väl­digt trev­ligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.