VEC­KANS ROS

Tidningen Farsta / Sköndal - - Tyck Om! - Hill Lund­ström

Vill tac­ka BR Bil­verk­stad på Pep­parvä­gen i Hö­ka­räng­en för god ser­vice och vän­ligt be­mö­tan­de. Vi fick kaf­fe i vän­tan på att bi­len skul­le bli klar. Det upp­skat­ta­des verk­li­gen av mig och min sys­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.