Barn­te­a­ter i parkle­kar­na i som­mar

Tidningen Farsta / Sköndal - - Hej - TEATERPLATS.

Det bjuds på barn­te­a­ter i Farstas parkle­kar i ju­ni och au­gusti. Bland de som kom­mer att stå på sce­nen finns Pan­to­mim­te­a­tern, Ma­ri­o­net­te­a­ter­vag­nen, Doc­kor­na i par­ken och Låd­dan Zir­kus Lo­ko-mo­tiv. Fö­re­ställ­ning­ar­na äger rum oli­ka da­tum i parkle­kar­na Fa­ger­lid, Farstaäng­en, For­säng­en, Ny­byg­get, Od­la­räng­en, Sem­lan, Starr­my­ran och Må­sen, och Farsta­ba­det. Kon­tak­ta Fars­ta stads­del på 08-508 18 000 el­ler fars­ta@stock­holm.se för mer in­fo om da­tum.

FO­TO: MI­KAEL AN­DERS­SON

Tit­ta på barn­te­a­ter i parkle­ken Fa­ger­lid i

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.