Skogs­brand vid Fla­ten­ba­det

Tidningen Farsta / Sköndal - - Söderort -

Det är fort­fa­ran­de ex­tremt torrt i skog och mar­ker och to­talt eld­nings­för­bud rå­der tills det kom­mer till­räck­ligt med ne­der­börd. I mån­dags, den 28 maj, fick brand­kå­ren ryc­ka ut med sex bi­lar till bad­plat­sen i Fla­ten­re­ser­va­tet. Vad som or­sa­ka­de bran­den vid lunch­tid är oklart, men brand­kå­ren fick den snabbt un­der kon­troll och vid 16-ti­den var den släckt. Det var en yta på ung­e­fär 50 gång­er 100 me­ter som gick upp i rök vid det po­pu­lä­ra Fla­ten­ba­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.