Här kan du fi­ra na­tio­nal­da­gen

Vi fes­tar kanske in­te som norr­män­nen, men det finns gott om möj­lig­he­ter att fi­ra på ons­dag. Vi har sam­lat ett gäng na­tio­nal­dags­tips, de all­ra fles­ta med fo­kus på bar­nen. Kol­la vad som hän­der nä­ra dig!

Tidningen Farsta / Sköndal - - Söderort - FEJSTAJM!

SKAN­SEN När: GÄR­DET När: GÄRDETS SPORTFÄLT När: RÅLAMBSHOVSPARKEN När: HUMLEGÅRDEN När: SÖDERMALM När: ÅRSTAFÄLTET När: FARS­TA TORG

När: ÅRS­TA När: HÅGELBYPARKEN, TUMBA SKÄRHOLMEN När: Ma­til­da Lund­berg Te­le­fon:

f Här fi­ras det he­la da­gen med flagg­verk­stad, an­sikts­mål­ning, folk­dans, pys­sel och and­ra ak­ti­vi­te­ter för barn. Da­gen av­slu­tas med konsert på Sol­li­den­sce­nen, med kän­da namn på sce­nen och kung­lig­he­ter i publi­ken. 11:00-19:30. f Na­tio­nal­dags­ga­lop­pen...

E-post: 073-600 69 17 ma­til­da.lund­berg@di­rekt­press.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.