Byggår av­gö­ran­de för lä­gen­he­ters slut­pris

Tidningen Farsta / Sköndal - - Söderort - POPPIS.

Vil­ket år­tion­de en lä­gen­het är byggd spe­lar stor roll för slut­pri­set. Det vi­sar en un­der­sök­ning som bo­stads­saj­ten Boo­li. se har gjort där 8 000 för­sälj­ning­ar har un­der­sökts för att se vil­ken tids­pe­ri­od de dy­ras­te hu­sen är bygg­da.

Högst kvadrat­me­ter­pris har lä­gen­he­ter i hus bygg­da un­der se­na­re hal­van av 1800-ta­let, där det finns ka­kel­ug­nar och är högt i tak.

En för­kla­ring är att des­sa är van­li­gast i dy­ra om­rå­den i cen­tra­la in­ners­tan som Gam­la stan och på Ös­ter­malm. Lägst kvadrat­me­ter­pris har lä­gen­he­ter i hus bygg­da på 1980-ta­let och fram till ti­digt 2010-tal. Där­ef­ter sti­ger pri­ser­na igen, en­ligt un­der­sök­ning­en.

Flest slut­pri­ser finns på lä­gen­he­ter bygg­da på 1930-ta­let, då det bygg­des mind­re lä­gen­he­ter vil­ket ock­så säljs be­tyd­ligt of­ta­re.

FO­TO: MOSTPHOTOS

Ka­kel­ug­nar och tak­höjd står högt på mång­as öns­ke­lis­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.