Så ska vi kla­ra av som­ma­rens tun­nel­ba­ne­ka­os

Det kom­mer bli re­jält stru­ligt på grö­na lin­jen i som­mar. Vi stan­na­de till på Gull­mars­plan för att kol­la om Sö­derorts­bor­na är re­do för ka­o­set. Vi ställ­de två frå­gor: 1. Vet du om att det blir li­te be­svär­ligt på grö­na lin­jen i som­mar? 2. Hur kom­mer det att

Tidningen Farsta / Sköndal - - Sidan 1 - Text och foto: Lin­da Gren

KERSTIN SVENSSON, HAMMARBYHÖJDEN:

– Ja, jag har hört det, men in­te fun­de­rat så myc­ket över det. – Det är klart det blir jät­te­job­bigt för al­la som bor i Sö­derort och då tän­ker jag sär­skilt på de som job­bar i som­mar. Men sam­ti­digt är det ju un­der­håll som be­hövs gö­ras och då kanske bäs­ta ti­den är när många har se­mes­ter. Men man kan ju fun­de­ra på hur det blir för äld­re och till ex­em­pel rull­stols­bur­na, det kanske är ett stör­re pro­blem för dem.

MAR­CUS LIND­GREN, ENSKE­DE:

1. – Nej, det har jag in­te hört.

2. – Det blir helt klart en li­te mer om­ständ­lig res­väg och folk tyc­ker sä­kert att det är job­bigt. Jag själv åker in mot stan var­je dag, men kän­ner mig gans­ka lugn. Det är som det är.

MELLINA GRÖNLUND, HÖGDALEN:

1. – Nej, jag har fak­tiskt in­te hört ta­las om det­ta! 2. – I som­mar job­bar jag i Års­ta så det be­rör mig in­te så myc­ket. Och det finns bussar om jag ska till Fars­ta till ex­em­pel. Det blir nog job­bigt för dem som ska till stan, det kom­mer ju att ta läng­re tid på mor­go­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.