Lå­na ett öra åt Som­mar­mu­sik i La­dan

Tidningen Farsta / Sköndal - - Farsta/Sköndal -

Mis­sa in­te som­mar­pro­gram­met i La­dan vid Fars­ta gård. Un­der pe­ri­o­den 27 ju­ni till 22 au­gusti ord­nas mu­sik­kväl­lar med allt från Jan Sjö­berg & Ro­land Fri­berg, som spe­lar blues, till Ol’ti­mers – tedans som bju­der på en sväng­om på dans­gol­vet – och Hjär­tats nyc­kel he­ter sång, med fa­vo­ri­ter från Evert Tau­be. Ti­den är kloc­kan 14 var­je gång, och fi­ket öpp­nar en tim­me in­nan. Gå in på fars­ta­gard.se för att se he­la spel­pro­gram­met, el­ler ring 08-508 18 339.

FOTO: CA­RI­NA NYDÉN

FÅR TON. I som­mar blir det mu­sik­kväl­lar på Fars­ta gård.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.