Väl­kom­men till Park­te­a­tern i som­mar!

Svar på frå­gor om kom­mu­nens ser­vice får du på

Tidningen Farsta / Sköndal - - Hallå Stockholmare -

Park­te­a­tern är unik i värl­den, som en slags lek­full, fan­ta­si­s­prängd ut­vidg­ning av al­le­mans­rät­ten. Det är all­tid gra­tis. Det är all­tid un­der bar him­mel. Man kom­mer som man är. I så god tid man kan, för att få sit­ta, hö­ra och se så bra som möj­ligt. Är det trångt får man tränga ihop sig. Se som­ma­rens fullspäc­ka­de pro­gram på: kul­tur­hu­setstads­tea­tern.se/park­te­a­tern.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.