No­mi­ne­ra till Ka­ta­ri­na Tai­kon­pri­set 2018

Tidningen Farsta / Sköndal - - Hallå Stockholmare -

Pri­set ska upp­märk­sam­ma män­ni­sko­rätts­för­sva­ra­re som ge­nom sitt ar­be­te främ­jar och skyd­dar de mänsk­li­ga rät­tig­he­ter­na i Stock­holm. Du kan nu no­mi­ne­ra en en­skild per­son, en ar­bets­grupp, ett pro­jekt, en för­e­ning, ett nät­verk el­ler nå­gon an­nan verk­sam­het. Pris­sum­man är 100 000 kro­nor. Läs mer och no­mi­ne­ra på stock­holm.se/ tai­kon till och med 30 ju­ni . stock­holm.se/eu­ro­pri­de2018

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.