Vad öns­kar du dig mest just nu?

Tidningen Farsta / Sköndal - - Hej Söderort -

Jen­ni­fer Cas­te­berg, 26, job­bar på för­sko­la, Te­le­fon­plan: – Ing­et sär­skilt, jag är väl­digt nöjd med li­vet! Men ska jag sä­ga nå­got så öns­kar jag att mi­na nä­ra och kä­ra har det bra.

Kristi­an Jo­sefs­son, 38, vård­chef i Skarpnäck: – Li­te se­mes­ter. Jag har in­te haft nå­gon än.

Ma­rie Holstens­son, 53, job­bar i sko­la, Sö­derort: – Att få va­ra le­dig på mån­da­gar så att jag får en li­te läng­re helg. Det vo­re väl­digt skönt.

Katja Na­si­ell, 31, stu­dent, Skarpnäck: – Ett slut på fa­scistvur­man­det i värl­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.