Få bo­stads­bo­lag sat­sar på rök­fritt

Tidningen Farsta / Sköndal - - Hemma - RÖK.

Sju av tio hy­res­gäs­ter vill för­bju­da rök­ning men ba­ra tre av 32 bo­lag i lä­net har rök­fritt i ny­pro­duk­tion. Det vi­sar en ge­nom­gång som Hem&hy­ra har gjort.

Bland de bo­stads­bo­lag som har rök­för­bud är det of­tast i en­sta­ka hus el­ler lä­gen­he­ter.

Ex­em­pel­vis har Bot­kyr­ka­byg­gen rök­för­bud i 24 av 10 700 lä­gen­he­ter, Fa­mil­je­bo­stä­der i 235 av 19 000 lä­gen­he­ter och Svens­ka Bo­stä­der har in­te rök­för­bud i in­te en en­da av si­na 53000 lä­gen­he­ter i Stock­holm.

25 bo­stads­bo­lag har i dags­lä­get inga pla­ner på att för­bju­da rök­ning i si­na ny­bygg­da lä­gen­he­ter, en­ligt tid­ning­en Hem&hy­ra.

FO­TO: KA­RIN NILS­SON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.